Конкурс на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти Поморянської селищної ради

Вакансії

Додаток 1

 до наказу відділу освіти,  культури, соціального

захисту та охорони здоров’я 

Поморянської селищної ради Золочівського

району Львівської області

  «30 » червня 2021 року  № 45                    

ОГОЛОШЕННЯ

конкурсу на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти Поморянської селищної ради Золочівського району Львівської області: Сновицького ЗЗСО І-ІІІступенів , Полянського ЗЗСО І-ІІІступенів

 1. Відповідно до наказу відділу освіти, соціального захисту та охорони здоров’я Поморянської селищної ради Золочівського району Львівської області від 30.06.2021р. № 45  «Про проведення конкурсу назаміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти Поморянської селищної ради: Сновицького ЗЗСО І-ІІІступенів, Полянського ЗЗСО І-ІІІступенів»

 Найменування закладів: Сновицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Поморянської селищної ради Золочівського району Львівської області, Полянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Поморянської селищної ради Золочівського району Львівської області

Місцезнаходження закладів:

Сновицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів – 80753, вул. Шевченка 42, с. Сновичі,  Золочівського району Львівської області;

Полянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів –  80752, вул. 9 Травня 1, с. Поляни,  Золочівського району Львівської області;

Найменування посади:директор

Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102.

Призначення керівника (директора) закладу освіти здійснюється начальником відділу освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров’я Поморянської селищної ради строком на шість років, а для особи, яка призначається на посаду керівника (директора) закладу загальної середньої освіти вперше – строком на два роки. Призначення керівника (директора) закладу освіти здійснюється за результатами конкурсного відбору шляхом укладення контракту.

 Кваліфікаційні вимоги до керівника (директора)

 • громадянин України;
 • вільно володіє державною мовою;
 • має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста);
 •  стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків

 Для участі у конкурсі подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного)  психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

 Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) уповноваженій особі до 30 липня 2021 року.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Документи подаються до відділу освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров’я Поморянської селищної ради Золочівського району Львівської області   за адресою:   вулиця  Золочівська 1, с. Ремезівці, Золочівський район Львівська область.

Особа, уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі – Ганна ЛЕСЬКІВ, номер телефону 0962025519, електронна пошта viddiloksopomorjany@gmail.com

Конкурс складається з таких етапів:

1)прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам ;

5) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

6) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі у конкурсі конкурсна комісія:

– перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

– приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

– оприлюднює на офіційному сайті Поморянської селищної ради, закладів освіти перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі.

Ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами: перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про освіту» та інших чинних нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (форма перевірки – тестування у письмовій формі), а також Концепції реалізації державної політики «Нова українська школа»; перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання; публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

Дата, та місце проведення конкурсу

Конкурс відбудеться 16.08.2021р. о.10.00 годин в приміщенні відділу освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров’я Поморянської селищної ради Золочівського району Львівської області за адресою: 80755, вул.Золочівська 1, с.Ремезівці, Золочівського району Львівської області.

 Визначення переможця конкурсу

Відділ освіти, культури соціального захисту та охорони здоров’я Поморянської селищної радина підставі висновку конкурсної комісії призначаєпереможця конкурсу на посаду та укладає з ним контракт з 01.09.2021року.