Нова процедура онлайн оформлення лікарняних дозволить роботодавцю оперативно відстежувати стан непрацездатності своїх працівників

Новини

Із 04 червня в Україні була запроваджена цільова модель формування та видачі е-лікарняних. Це стало можливим завдяки наказу МОЗУ “Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки” від 01.06.2021 № 1066 (далі – Наказ № 1066). Із червня по кінець серпня в Україні діє перехідна модель впровадження е-лікарняних. Вона передбачає, що упродовж цього часу медичні заклади будуть формувати як медичні висновки про тимчасову непрацездатність, так і видавати паперові листки непрацездатності.

Саме запровадження е-лікарняних дасть можливість суттєво економити бюджетні кошти завдяки мінімізації корупційних ризиків видачі необґрунтованих лікарняних, а також спрощення процесу отримання страхових виплат. Адже електронні листки непрацездатності формуються в Електронному реєстрі листків непрацездатності (далі – Е-реєстр) на підставі медичних висновків про тимчасову непрацездатність, які вносить лікуючий лікар у Реєстр медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я (далі – Реєстр).

Так, якщо у медичному закладі з’явилася технічна можливість формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність, тоді із моменту формування першого медичного висновку цьому медичному закладу заборонено видавати паперові листки непрацездатності. Однак із цього правила є також винятки.

Перехід із червня 2021 року на е-лікарняні не означає, що усі листки непрацездатності одразу видаватиму в електронній формі. Тому і передбачили період, коли діятимуть паралельно електронні та паперові листки непрацездатності.

Так, якщо у пацієнта вже відкритий листок непрацездатності у паперовій формі за одним випадком тимчасової непрацездатності, то такий листок непрацездатності продовжують до його закриття винятково в паперовій формі. При цьому не важливо, у якому медичному закладі продовжує лікування пацієнт, тобто навіть тоді, якщо медичний заклад уже перейшов на формування медичних висновків у Реєстрі.

Окрім того, до 01 вересня 2021 року відповідно до Наказу № 1066 тільки паперові листки непрацездатності видаватимуть у випадку тимчасової непрацездатність за категорією “Вагітність та пологи”, а також тимчасової непрацездатності пацієнтів, яка виникла внаслідок захворювання на ВІЛ або внаслідок психічного розладу.

Для того, щоб лікар мав змогу виписати висновок про непрацездатність, працівник повинен прийти на огляд до лікаря. Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завіряє його кваліфікованим електронним підписом (далі – КЕП). Звідти за кілька секунд виписаний лікарем висновок потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду України. Саме тут і формується електронний листок непрацездатності, тобто той документ, який слугує для нарахування соціальних виплат. При цьому дати відкриття та закриття листка непрацездатності будуть відповідати датам початку та закінчення періоду дії медичного висновку, на підставі якого він сформований.

Сформований е-лікарняний у день створення (відкриття) стає доступним для перегляду в кабінеті страхувальника та застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Однак до дати закінчення періоду дії (закриття) листка непрацездатності він не може передаватися до страхувальника як підстава для нарахування виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Інформацію про сформований листок непрацездатності фізособа може перевірити в особистому кабінеті з використанням вебпорталу електронних послуг ПФУ. Для цього потрібно зайти у пункті меню “Мої листки непрацездатності”.

Працівникам більше не потрібно нести на роботу паперовий листок непрацездатності, щоб підтвердити період їх тимчасової непрацездатності. Адже роботодавці бачитимуть необхідну інформацію про е-лікарняні в особистому електронному кабінеті страхувальника (роботодавця) на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Однак це не означає, що працівник не повинен проінформувати свого роботодавця про причину своєї відсутності на роботі. Після оформлення лікуючим лікарем електронного медичного висновку (коли автоматично відбувається відкриття е-лікарняного) працівник має повідомити про це свого роботодавця будь-яким зручним обом способом, наприклад: телефоном, електронною поштою тощо. А вже після закриття е-лікарняного, він стає підставою для призначення матеріального забезпечення працівнику.

Після отримання повідомлення від працівника про те, що співробітнику видано е-лікарняний, роботодавець може власноруч пересвідчитися у цьому, побачивши відповідну інформацію про е-лікарняний такого працівника в особистому електронному кабінеті страхувальника (роботодавця) на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Про відкриття е-лікарняного роботодавець отримує сповіщення в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Там же він має стежити за ним,щоб довідатися, чи закритий листок непрацездатності працівнику.

Підстава для призначення матеріального забезпечення за е-лікарняним у роботодавця виникає у разі закриття е-лікарняного, а якщо категорія “Вагітність та пологи” – у разі відкриття е-лікарняного.

Отримання е-лікарняного на процедуру призначення, розрахунку та виплати лікарняних і декретних від Фонду не впливає. Як і в разі видачі паперового лікарняного листка, розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності складе від 50% до 100% середнього доходу застрахованої особи залежно від тривалості стажу, а розмір допомоги по вагітності та пологах – 100% середнього доходу.

Однак існують нюанси щодо отримання фінансування на оплату е-лікарняних, а саме: процедура оформлення заяв-розрахунків та страхових виплат на підставі е-лікарняних.

Комісії із соціального страхування (уповноважені) на підприємствах продовжують свою роботу та призначають матеріальне забезпечення, як це було і раніше, незалежно від виду лікарняного – електронний він чи в паперовій формі. Вони зберігають весь обсяг функцій, передбачених Положенням про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 13.

Як роботодавцю оплатити е-лікарняний

Крок 1. Роботодавець отримує сповіщення про відкриття е-лікарняного в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Інформацію про закриття такого листка непрацездатності роботодавець може побачити теж на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Крок 2. У роботодавця виникає підстава для призначення матеріального забезпечення за е-лікарняним у разі закриття такого е-лікарняного (а у разі вагітності та пологів – при відкритті е-лікарняного). При цьому роботодавець на свій розсуд може роздрукувати такий е-лікарняний чи залишити в електронному вигляді.

Крок 3. Кадрова служба перевіряє страховий стаж працівника, щодо якого отримано е-лікарняний, та надає інформацію про страховий стаж і кількість днів, які підлягають оплаті за рахунок роботодавця та Фонду. При цьому рішення про призначення матзабезпечення приймає комісія (уповноважений) із соцстрахування на підприємстві.

Крок 4. Комісія (уповноважений) із соцстраху оформляє рішення про призначення або відмову у призначенні матзабезпечення та передає його до бухгалтерії. У рішенні зазначається загальна кількість днів для оплати, у тому числі за рахунок Фонду соціального страхування України.

Крок 5. Бухгалтерія нараховує лікарняні (декретні) на підставі е-лікарняного (чи його паперової роздруківки) та рішення комісії (уповноваженого) із соцстрахування.

Крок 6. Бухгалтерія протягом 5 робочих днів оформлює заяву-розрахунок та подає до відділення Фонду соцстраху за місцем обліку.

При цьому слід урахувати, що для отримання фінансування роботодавці формують заяви-розрахунки окремо для е-лікарняних і паперових листків непрацездатності. Це пов’язано з тим, що е-лікарняні не мають серії та видаються за оновленими кодами причин тимчасової непрацездатності.

Крок 7. Після отримання фінансування на спецрахунок і виплати сум лікарняних (декретних) протягом місяця потрібно подати до відділення Фонду Повідомлення про виплату коштів застрахованій особі.

Для отримання консультацій просимо звертатись у Золочівське відділення

за телефонами: (265) 4-20-42; 4-23-29; (263) 2-13-67

e-mail: fsszol@ukr.net