ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Бюджет

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання бюджету

Поморянської територіальної громади

 за 9 місяців 2022 року

До бюджету Поморянської  територіальної громади за 9 місяців 2022 року разом до загального і спеціального фондів надійшло доходів на суму 39179054,53 гривень.

До загального фонду бюджету Поморянської селищної територіальної громади  за 9 місяців 2022 року надійшло доходів на суму 38597590,81 грн. при уточненому плані 36037450 грн.  або 107,10 % в т.ч. власних доходів на суму 17399600 грн. при уточненому плані  12099763 грн. або 121,46 %, в т.ч.:

-податку на доходи фізичних осіб надійшло 6219350,33 грн. при плані 6344363 грн. або 98,03 %; 

– рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,заготовленої в порядку рубок головного  користування поступило 145644,30грн. при плані 72000 грн. або 202,28 %;

  • рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло 115500,77 грн. при плані  37000 грн. або 312,16%; 
  • рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення поступило 473,37 грн.;
  • акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах поступило 8432,96 грн.; 
  • акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  поступило 36529,50 грн.
  • податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки поступило 111902,24 грн. при плані 399000 грн. або 28,04 % ; 
  • орендної плати за землю надійшло 6136185,65 грн. при плані 3053100 грн. або 200,98 % ; 
  • земельного податку надійшло 128341,60 грн. при плані 200300 грн. або 64,07%; 
  • єдиного податку поступило 1102935,38 грн. при плані 1405000 грн. або 78,50 %
  • єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників надійшло 789811,25 грн. при плані 559400 грн. або 141,19 %.

До загального фонду бюджету Поморянської селищної територіальної громади надійшло дотацій на загальну суму 10038375гривень та субвенцій у розмірі 13862584гривень., в т.ч. базової дотації поступило – 9019800 гривень , дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету поступило в сумі – 658575 гривень, дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету поступило в сумі – 360000 грн. Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам поступило в сумі –  13839400 гривень та субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  поступило в сумі – 23184,00 грн.

Спеціальний фонд бюджету Поморянської селищної територіальної громади за 9 місяців 2022 року по доходах виконано у сумі 581463,72 гривень, в т. числі екологічного податку 520,47грн., власних надходжень бюджетних установ на 543443,25 грн., та інша субвенція з місцевого бюджету в сумі 37500 грн.

Видатки

За 9 місяців 2022 р. з бюджету Поморянської селищної територіальної громади проведено видатків по загальному фонду на суму 32558147,82 гривень при уточненому плані 43567423,19 гривень або 74,73 % та видатків спеціального фонду на суму 823412,37 грн., при уточненому плані 1093934,05 грн. або 75,27 % із них:  заклади освіти профінансовано в сумі  – 24741495,77 грн. (75,99 відс. загального обсягу видатків), соціального захисту та соціального забезпечення – 1246264,35 грн. (3,83 відс.), культури і  мистецтва –  974756,78 грн. (3,0 відс.), державного управління – 4998549,46 грн. (15,35 відс.), житлово-комунальне господарство – 90259,18 грн. (0,28 відс.), охорони здоров’я – 356106,61 грн. (1,09 відс.).

За економічною структурою видатки на утримання установ селищної ТГ та фінансування місцевих програм та заходів характеризуються наступними показниками: видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 28600303,74 грн. або 88,17 відс. від загального обсягу видатків, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1874808,45грн. або 5,78 відс., інші виплати населенню – 195211,47 грн. або 0,6 відс.,  продукти харчування – 113310,43 грн. або 0,35 відс., поточні трансферти  – 640304,29грн. або 1,97 відс., інші поточні видатки – 684999,32 грн. або 2,11 від.

Державне управління

Видатки на утримання органів самоврядування за 9 місяців 2022 року виконані в сумі 3459025,14 грн. при уточненому плані на період 3894700 грн. або на 88,81 відс. На заробітну плату з нарахуваннями використано коштів на суму –  3248187,60 грн. при уточненому плані 3505700 грн., або 92,65 відс., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в сумі – 74932,18 грн. при плані – 118000 грн або 63,50 відс., на оплату інших видатків – 135905.36 грн. при уточненому плані – 271000 грн. або 50,14 відс.

Видатки на утримання керівництва служби у справах дітей використано коштів в сумі – 153990,16 грн. при уточненому плані – 285000 грн. або на 54,03 відс., в т.ч. на заробітну плату з нарахуванням – 153990,16 грн. при плані 278600 грн. або 55,27 відс., на оплату інших видатків – 0,00 грн. при плані 6400 грн.  

Видатки на утримання керівництва відділу освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров’я використано коштів в сумі – 560480,85 грн., при уточненому плані – 727900 грн. або на 77,0 відс., в т.ч. на заробітну плату з нарахуванням – 555484,85 грн. при плані 640500 грн. або 86,73 відс., на оплату інших видатків – 4996 грн. при плані 87400 грн.  або 5,72 від.

Видатки на фінансовий відділ Поморянської селищної ради за 9 місяців 2022р., становлять в сумі – 671063,15 грн. при плані 710960 грн. або 94,39відс., в т.ч. видатки на заробітну плату та нарахування становлять 660920,15 грн.,  при плані 663800 грн., або 99,57відс., інші видатки становлять 10143,00 грн., при плані 47160 грн., або 21,51 відс.

    Видатки по спеціальному фонду за звітний період  не проводилися.

Освіта

За 9 місяців 2022року видатки на утримання закладів освіти по загальному фонду становлять в сумі 24741495,77 грн., що становить 81,51відс. до уточнених призначень на період – 30354083,19 грн. Видатки спеціального фонду становлять 40375,82 грн. при уточненому плані 250897,50 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 22081324,12 грн. при плані 24316272,77 грн. або 90,81 відс.  На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 1810518,70 грн. при плані на період 3315928 грн. або 54,60 відс.  Касові видатки за продукти харчування з урахуванням батьківської плати склали 152597,25 грн. Поточні видатки виконано на суму 684032,77 грн.

Видатки на централізовану бухгалтерію відділу ОКСЗ та ОЗ за 9 місяців 2022р. становлять 855307,56 грн. при уточненому плані 1079610 грн. або 79,31 відс. На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 831514,56 грн. при плані 951210 грн. або 87,42 відс. 

Видатки закладу дошкільної освіти по загальному фонду за звітний період склали 505166,80 грн. при уточненому плані 764218,00 грн. або 66,10 відс.  Видатки на заробітну плату з нарахуванням склали 402159,84 грн. при уточненому плані – 450900 грн. або 89,19 відс.  видатки на продукти харчування склали 24201,93 грн., з них спеціального фонду – 8633,24 грн.  На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за період використано 82994,97 грн., поточні видатки склали 4444 грн.

Видатки загального фонду 5 закладів загальної середньої освіти за звітний період склали 23356947,96 грн. при уточненому плані 28457952,77 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 20847649,72 грн.,  при плані на період 22914162,77 грн. З них за рахунок освітньої субвенції – 12967164,21  грн .при плані  13839400 грн. та залишку освітньої субвенції 717762,77 грн.

На придбання продуктів харчування використано коштів в сумі – 128395,32 грн. в т.ч. по загальному фонду було використано 97741,74 грн. при плані 424300 грн. та спеціальному фонді за рахунок батьківської плати в сумі 30653,58 грн. 

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв у звітному періоді використано 1727523,73 грн. при уточненому плані на період 3159600 грн. Інші поточні видатки профінансовано в сумі- 684032,77 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано коштів на суму 1246264,35 грн. при уточненому плані на період 1725550 грн., що становить 72,22 відс.

Видатки на центр надання соціальних послуг за 9 місяців 2022 року становлять 927691,77 грн. при плані на період 1071850 грн. Заробітну плату з нарахуваннями профінансовано  в сумі 926531,77грн. при плані 1038850 грн.

На надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку використано коштів в сумі – 812,94грн. при плані 3700 грн.

На компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян використано коштів в сумі 52000 грн. при плані 100000 грн. 

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги використано кошти в сумі – 35034,99 грн. при уточненому плані 100000 грн.

На надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг використано коштів в сумі – 30300,11 грн. при плані 61000 грн.

Видатки пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану використано коштів на суму 68424,54 грн., при плані 120000 грн,

На виплату допомог використано коштів в сумі 132000 грн. при плані 269000 грн.

Культура і мистецтво

По галузі „Культура і мистецтво” видатки за звітний період становлять –  974756,78 грн. при уточненому плані 1298830 грн., що становить 75,05 відс.

Заробітна плата з нарахуваннями працівникам установ культури становить 951191,84 грн., при плані на звітний період 1243130 грн. На енергоносії та комунальні послуги за звітний період використано коштів в сумі 23564,94 грн. при плані 44000 грн.

Організація благоустрою населених пунктів

Видатки на організацію благоустрою населених пунктів за 9 місяців 2022 року по загальному фонду склали 90259,18 грн. при уточненому плані 438100 грн. 

Інша діяльність

На Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха за 9 місяців 2022 року касові видатки з бюджету селищної ТГ не проводились.

На виконання Програми фінансова підтримка КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Поморянської селищної ради на 9 місяців 2022 року видатки склали 356106,61 грн.

                                Міжбюджетні трансферти  

Видатки по загальному фонду на міжбюджетні трансферти 241881,94 грн. при плані 618800 грн. або 39,09 відс.

  Видатки по спеціальному фонду на міжбюджетні трансферти (Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів) становлять 260000 грн. при плані 260000 грн. або 100 відс.

Начальник                                     Олександра СТАРИЦЬКА